Reality a finance

Bydlení v podnájmu – jaká jsou hlavní rizika?

single-image

V první řadě bychom vás chtěli seznámit s rozdíly, mezi nájmem a pronájmem. Pokud jste si doposud mysleli, že jde o úplně stejná slova, mýlili jste se. Bydlení v podnájmu znamená, že máte menší práva, než kdybyste bydleni v nájmu. Jako hlavní nevýhoda je například to, že přesně nemusíte znát dobu pobytu v podnájmu.

Bydlení v podnájmu je nevýhodné

Jak vlastně může vzniknout smlouva o podnájmu? V případě, že byste měli zájem o uzavření podnájmu kteréhokoliv bytu, museli byste podepsat smlouvu s nájemníkem. Nájemník se myslí osoba, která sama využívá byt po dohodě s majitelem nemovitosti. Mimo jiné by s tímto krokem musel souhlasit i majitel. Není to pouze o tom, že vám nájemník slíbí ve dveřích pár slov a následně podepíšete smlouvu.

Jedná se o porušení zákona, protože vlastníkem bytu není a nemůže si bez souhlasu majitele nastěhovat na dobu určitou podnájemce. Je tedy potřeba dopředu vědět, zda s tím majitel bude souhlasit. Teprve poté může nájemce uzavřít smlouvu o bydlení v podnájmu s potenciálními zájemci.

Kdy souhlas pronajímatele nepotřebujete?

Jestliže vám to smlouva umožňuje, nemusíte mít souhlas s pronajímatelem v situaci, kdy byste s podnájemcem v bytě bydleli. Takových případů je málo, většinou uzavře nájemce, podnájemce a majitel dohodu tehdy, kdy nájemce se stěhuje na čas do zahraničí. S majitelem neměl nikdy žádný konflikt a byt se mu natolik líbí, že o ní nechce přijít. Podnájem je vhodné bydlení pro mladé, kteří vědí, že v místě bydliště se budou pohybovat krátkou dobu. Je to z toho důvodu, jak bylo uvedeno výše, není zde jistota stálého bydliště. Nájemce se může například ze zahraničí vrátit dříve, než plánoval.

Útulné bydlení z toho nejspíš nebude

I přes to, že jste nájemce a byt se vám líbí, měli byste dobře tento krok zvážit. Podnájemce se vám nemusí totiž vyplatit, pokud se jedná o cizí osobu. Jestliže by totiž podnájemce způsobil majiteli na bytě škodu, jste plně zodpovědný vy, jakožto nájemce. Je tedy na místě si pořádně rozmyslet, komu bydlení v podnájmu svěříte. Pokud vám můžeme doporučit, měl by to být někdo z rodiny nebo okruhu blízkých přátel.

Nevýhody bydlení v podnájmu pro podnájemce

Dohodli jste se s kamarádem, že u něho můžete bydlet, protože odjíždí do zahraničí a bylo to již schválené i majitelem bytu? Dávejte si dobrý pozor a rovněž si tento krok pořádně rozmyslete. Útulné bydlení to pro vás zrovna dvakrát nebude. To z toho důvodu, že se neustále budete třepat strachy, kdy vám skončí podnájem. Riskujete nejenom to, že se vám kamarád může vrátit mnohem dříve, ale také předčasné ukončení majitele a nájemníka. V takové situaci končí podnájem automaticky i vám. Jestliže to tedy plánujete jako bydlení pro mladé, s největší pravděpodobností se nemusíte ničeho obávat. Rozhodně bych s tím ale nepočítal na delší dobu pobytu.

Mohlo by se Vám líbít