Stavba

Jak armovat ztracené bednění?

single-image

Ztracené bednění je základní stavební materiál pro stavbu základů, zídek a plotů. Nejběžnějším typem jsou betonové tvarovky, které se skládají do formy zdiva a vnitřní dutiny se vylévají betonem. Bednění tak v konstrukci zůstane a odtud plyne také jeho název, ztracené bednění.

Jak tedy na to?

  • Nejprve vyhloubíte dostatečný základ pro první pás ztraceného bednění. Podkladem by měla být vrstva štěrku, asi 100 mm, na které vybetonujete betonovou desku o výšce 50 – 100 mm. Nechejte beton ztvrdnout. Myslete také na optimální izolaci.
  • Takto vzniklý betonový povrch posypejte suchým betonem, na který začnete skládat jednotlivé tvarovky. Suchý beton umožňuje dodatečné dorovnání tvarovek.
  • S pokládkou začínejte v rozích stavby. Tvarovky musí být těsně u sebe, bez mezer.
  • Tvárnice se skládají na sucho, bez lepidla a malty, s přesazením asi o půl jednoho bloku.
  • Podle plánované výšky zdiva vkládejte zároveň armovací výztuž v podobě oceli, roxorů o průměru cca 8 – 10 mm. Výztuž se ukládá svisle i vodorovně, pokud používáte tvárnice s výkrojem na bocích.
  • Do vzniklé konstrukce zdi se na závěr vlévá beton, tím dochází k armování celé stavby. Je možné využít beton, který si sami vyrobíte, ale na větší plochu je lepší využít beton s betonárky, který vám namíchají dle vašich požadavků.
  • Betonování probíhá po částech, v malých dávkách vléváním do dutin tvarovek. Během vlévání se beton hutní pomocí ponorného vibrátoru nebo alespoň vpichováním tyčí, a to v každé vrstvě o výšce alespoň 15 mm. Zabráníte tím tak vzniku nežádoucích bublin.
  • Ztracené bednění se prolévá betonem maximálně ve čtyřech řadách tvarovek najednou. Vrstvy betonu nechejte vždy pořádně vytvrdnout. Ideální klimatické podmínky pro betonáž jsou při teplotě 5°C a více, chladnější počasí způsobuje popraskání.
  • Poslední vrstvu po ztvrdnutí betonu pokryjte zákrytovými tvarovkami, které ukončují zeď. Stěny lze omítat i barvit.

Mohlo by se Vám líbít