Dům a byt Stavba

Strašák jménem „vlhkost“

single-image

Lze se s ní setkat v kterémkoli ročním období. Majitelům nemovitostí způsobuje vrásky na čele. Bez razantního a komplexního přístupu se problém s ní pouze oddaluje a prohlubuje. Velmi záleží na povětrnostních podmínkách, kdy jejich charakter do značné míry ovlivňuje intenzitu projevů na zdivu objektu. Řeč je o vlhkosti. Vlhkosti, která se objevuje v okolí zdiva. A pokud zdivo není na její nápor připraveno, velmi trpí.

Jak ošetřit zdivo proti vlhkosti

Jedním ze základních kamenů při výstavbě zdiva je hydroizolační vrstva. Jinými slovy odolnost proti vlhkosti. Dostane-li se vlhkost do zdiva, které není na takovoutu situaci připraveno, a ta na něj bude dlouhodobě působit, struktury zdiva se začnou poškozovat a projevy na jeho vnitřní straně na sebe nenechají dlouho čekat. Mapy či plísně jsou typickým projevem toho, že zdivo není v dobré kondici.

Funkce hydroizolační (nebo také vodoodpudivé) vrstvy je zřejmá. Ochránit zdivo před vlhkostí. Nedovolit vlhkosti prostupu do vnitřních struktur zdiva a vytvořit tak jakousi ochrannou bariéru.

Když hydroizolační vrstva chybí?

Velmi často se stává, že objekt (garáž, dům, chalupa, …) tuto vrstvu ve zdivu nemá. Nebo má, ale je neprofesionálně aplikovaná či její kvalita není příliš velká.

Injektáž zdiva, svislá hydroizolace či další metody, pomocí kterých lze voděodolnou bariéru do zdiva dodat, jsou řešením. Obecně se tyto práce souhrnně nazývají jako sanační práce.  Konkrétně například u injektáže zdiva se do zdiva navrtají otvory, které se pak vyplní speciální injektážní hmotou – ta se následně dostane pod tlakem do „volných“ míst zdiva a tím se vytvoří ona izolace. Navrtané otvory jsou ve specifické hloubce, úhlu/sklonu a počtu.

Povolat odborníky? Rozhodně..

Nejen z poslední věty předchozího odstavce vyplývá, že sanační práce nejsou úplně triviální záležitostí. Vyžadují odborný přístup, teoretické i praktické znalosti. Nelze bezhlavě a bez jakékoli odborné znalosti vzít nástroje a nakoupené hmoty a do injektáže zdiva se vrhnout sám. Špatným přístupem lze totiž nadělat více problémů než užitku. V některých případech mohou mít dokonce i fatální následky s ohledem na statiku objektu!

Proto profesionální a odborná pomoc je by při realizaci sanace a sanačních prací měla být nezbytnou podmínkou. Vyplatí se…

Mohlo by se Vám líbít